UPKK 2024 : Format UPKK Yang Terbaru Penilaian KAFA

Pengenalan

Menurut pengumuman terbaru yang dibuat oleh JAKIM, terdapat perubahan signifikan terhadap format Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) bagi tahun 2024.

Perubahan ini merupakan usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan KAFA di seluruh negara dan memberikan penilaian yang lebih komprehensif kepada pelajar. Langkah ini juga seiring dengan usaha kerajaan untuk memastikan sistem pendidikan agama yang lebih berkesan dan relevan dengan perkembangan semasa.

Bermula tahun 2024, jumlah mata pelajaran yang akan dinilai dalam UPKK akan ditambah menjadi sembilan mata pelajaran. Penambahan ini bertujuan untuk memperluas skop penilaian dan memastikan para pelajar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang agama. Dengan adanya penambahan ini, ia dijangka dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh kepada pemahaman pelajar dalam pelbagai aspek agama.

Format Instrumen UPKK yang baharu ini akan mula diedarkan kepada semua negeri bermula 23 Mei 2024.

Pengenalan format baharu ini diharap dapat membantu guru-guru dan pelajar dalam membuat persediaan yang lebih rapi dan berkesan menjelang peperiksaan. Dengan adanya instrumen yang lebih terkini, ia dapat meningkatkan tahap kesediaan pelajar akan cabaran pendidikan agama di masa hadapan.

Apakah Itu UPKK?

Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) merupakan suatu bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan tujuan untuk mengukur tahap kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid Darjah 5 yang belajar di sekolah KAFA di seluruh Malaysia. Ujian ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa para pelajar menerima pendidikan agama yang berkualiti dan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka.

Matlamat utama UPKK adalah untuk menilai sejauh mana kemahiran dan kebolehan pelajar dalam beberapa bidang penting. Ini termasuk pembacaan dan hafazan Al-Quran, amali solat, serta amali cara hidup Islam. Dengan adanya penilaian ini, JAKIM dapat memastikan pelajar bukan sahaja memahami teori tetapi juga mampu melaksanakan amalan-amalan tersebut dengan baik.

UPKK juga merupakan peperiksaan bersijil yang sijilnya dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Sijil ini diiktiraf di seluruh negara dan menjadi bukti pencapaian pelajar dalam pendidikan agama mereka. Pengiktirafan ini penting bagi pelajar sebagai tanda aras pencapaian mereka dan juga sebagai motivasi untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama.

Peperiksaan ini mula diperkenalkan oleh JAKIM pada tahun 2013 sebagai pengganti kepada Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA). Peralihan ini dilakukan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan sistem penilaian agar lebih relevan dan komprehensif dalam mengukur kemampuan pelajar. Sejak diperkenalkan, UPKK telah menjadi satu elemen penting dalam sistem pendidikan agama di Malaysia, membantu memastikan generasi muda memiliki asas agama yang kukuh.

UPKK 2024 : 5 Perubahan Utama

Berikut merupakan lima perubahan utama dalam format terkini Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) yang akan berkuatkuasa mulai tahun 2024.

Perubahan ini dibuat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan tujuan memperbaiki dan menyelaraskan sistem penilaian agar lebih efisien dan relevan dengan keperluan semasa.

 1. Subjek Tilawah Al-Quran:
  • Sebelum ini: Dinilai melalui dua kertas.
  • Mulai 2024: Penilaian akan dijalankan melalui satu kertas sahaja.
  • Tujuan: Memudahkan proses penilaian dan mengurangkan beban pelajar serta guru dalam penyediaan dan pelaksanaan ujian.
 2. Subjek Ulum Syariah:
  • Sebelum ini: Dinilai sebagai satu mata pelajaran.
  • Mulai 2024: Dipecahkan kepada dua mata pelajaran berasingan, iaitu “UPKK 02 Akidah” dan “UPKK 07 Ibadah”.
  • Akibatnya: Jumlah keseluruhan mata pelajaran dalam UPKK akan meningkat menjadi sembilan (9A).
  • Tujuan: Memberikan tumpuan yang lebih khusus dan mendalam kepada setiap aspek penting dalam pendidikan agama.
 3. Subjek Adab:
  • Sebelum ini: Dinilai melalui dua kertas.
  • Mulai 2024: Disatukan menjadi satu kertas sahaja.
  • Tujuan: Menjadikan penilaian lebih efisien dan mengurangkan kerumitan dalam penyediaan dan pelaksanaan ujian.
 4. Tempoh Masa Ujian Bertulis:
  • Sebelum ini: Tempoh masa ujian berbeza-beza, ada yang satu jam tiga puluh minit dan ada juga yang dua jam.
  • Mulai 2024: Diselaraskan menjadi satu jam dan lima belas minit bagi semua kertas.
  • Tujuan: Memastikan keseragaman dan keadilan dalam tempoh masa penilaian bagi semua mata pelajaran.
 5. Soalan Perkara Asas:
  • Setiap subjek akan mengandungi soalan yang berkaitan dengan perkara asas.
  • Perkara asas ini akan ditempatkan di bahagian A setiap subjek.
  • Tujuan: Memastikan pelajar mempunyai pemahaman yang kuat mengenai konsep-konsep utama sebelum melangkah ke soalan yang lebih kompleks, serta membantu dalam membuat persediaan yang lebih berfokus dan sistematik.

Dengan kelima-lima perubahan ini, JAKIM berharap dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem penilaian UPKK, serta memastikan pelajar menerima pendidikan agama yang lebih holistik dan menyeluruh.

Format UPKK 2024 Oleh JAKIM

Logo JAKIM
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS AL-QURAN DAN FARDU AIN (UPKK)
MULAI TAHUN 2024
MATA PELAJARAN
 • UPKK 01 AL-QURAN
 • UPKK 02 AKIDAH
 • UPKK 03 SIRAH
 • UPKK 04 ADAB
 • UPKK 05 JAWI DAN KHAT
 • UPKK 06 BAHASA ARAB
 • UPKK 07 IBADAH

UNIT PEPERIKSAAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN

JAKIM

FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 01 Al-Quran

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenLisan
2.Jenis ItemRespon Terhad dan Respon Terbuka
3.Bilangan Soalan

Bahagian A: Perkara-Perkara Asas
Soalan Pertama: 1 soalan (Surah al-Fatihah) (wajib)
Soalan Kedua: 2–4 soalan

Bahagian B: Tilawah
Soalan Pertama: 1 soalan (1 petikan surah daripada Juzuk 1 hingga 20)
Soalan Kedua: 2–5 soalan (Tajwid)

Bahagian C: Hafazan
3 soalan (3 surah daripada 11 surah hafazan)

Bahagian D: Kefahaman
Soalan Pertama: 2 soalan (Terjemahan ayat daripada 5 surah asas)
Soalan Kedua: 4–5 soalan (Kefahaman surah daripada 3 surah hafazan yang dinilai)

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 40 markah

Bahagian C: 20 markah

Bahagian D: 10 markah

Jumlah: 80 markah

5.Tempoh Ujian20 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 02 Akidah

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan/Aneka Gabungan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 2–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 4–7 soalan

Bahagian D: 5–10 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 30 markah

Bahagian D: 20 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 03 Sirah

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 2–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 4–6 soalan

Bahagian D: 2–4 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 30 markah

Bahagian D: 20 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 04 Adab

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan/Aneka Gabungan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 2–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 4–6 soalan

Bahagian D: 3–5 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 30 markah

Bahagian D: 20 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 05 Jawi Dan Khat

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan/Aneka Gabungan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

Bahagian E: Khat

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 2–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 3–5 soalan

Bahagian D: 3–5 soalan

Bahagian E: 1-2 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 15 markah

Bahagian D: 25 markah

Bahagian E: 10 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 06 Bahasa Arab

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan/Aneka Gabungan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 2–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 4–6 soalan

Bahagian D: 4–6 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 20 markah

Bahagian D: 30 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik
FORMAT INSTRUMEN
UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK) MULAI 2024

Mata Pelajaran UPKK 07 Ibadah

BIL.PERKARAKETERANGAN
1.Jenis InstrumenObjektif dan Subjektif
2.Jenis Item

Bahagian A: Perkara Asas (Objektif Pelbagai Bentuk dan/atau Subjektif)

Bahagian B: Objektif Aneka Pilihan dan Aneka Gabungan

Bahagian C: Objektif Pelbagai Bentuk

Bahagian D: Subjektif

3.Bilangan Soalan

Bahagian A: 3–5 soalan

Bahagian B: 10 soalan

Bahagian C: 6–8 soalan

Bahagian D: 4–10 soalan

4.Jumlah Markah

Bahagian A: 10 markah

Bahagian B: 10 markah

Bahagian C: 30 markah

Bahagian D: 20 markah

Jumlah: 70 markah

5.Tempoh Ujian1 jam 15 minit
6.Konstruk
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
 • Nilai
7.Cakupan Konteks
 • Perkara asas
 • Semua standard kandungan dan standard pembelajaran Tahun 3 hingga 5, Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0
8.Aras KesukaranR: S : T
5 : 3 : 2
9.Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik

Soalan lazim (FAQ)

 1. Adakah Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024 merangkumi keseluruhan kurikulum Tahun 1 hingga Tahun 5?
  Tidak.
 2. Apakah cakupan konteks bagi Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024?
  Perkara-perkara asas sahaja bagi Tahun 1 dan Tahun 2, semua standard kandungan serta standard pembelajaran bagi Tahun 3 hingga 5 (Kurikulum Kelas al-Quran dan Fardu Ain 2.0).
 3. Berapakah tempoh masa peperiksaan (Ujian Bertulis) UPKK dilaksanakan?
  1 jam dan 15 minit.
 4. Adakah mata pelajaran Al-Quran dan Adab masih kekal dengan 2 kertas soalan?
  Tidak. Hanya 1 kertas soalan sahaja.
 5. Adakah kertas soalan bagi Ulum Syariah masih kekal dengan 2 mata pelajaran (Akidah dan Ibadah)?
  Tidak. Kertas soalan Akidah dan Ibadah diasingkan mengikut mata pelajaran masing-masing.
 6. Berapa mata pelajaran yang dinilai dalam UPKK mulai tahun 2024?
  9 mata pelajaran kesemuanya termasuk Amali Solat dan Penghayatan Cara Hidup Islam.
 7. Adakah jumlah hari peperiksaan akan bertambah atau berkurang?
  Ya. Tertakluk kepada JAKIM untuk menentukannya berdasarkan keperluan semasa.
 8. Siapakah yang terlibat dengan penataran Penataran Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024?
  Semua Pegawai di Agensi Pelaksana, Penyelia KAFA dan Guru KAFA terutama yang mengajar tahun 5.
 9. Bilakah Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024 akan diberikan kepada seluruh negeri?
  Bermula 23 Mei 2024.
 10. Bagaimanakah Guru KAFA boleh mendapatkan Format Instrumen UPKK mulai Tahun 2024?
  Melalui Surat Siaran Format Instrumen UPKK mulai Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh JAKIM.
 11. Siapakah yang bertanggungjawab melaksanakan Penataran Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024 di seluruh negeri?
  Agensi Pelaksana di negeri masing-masing.
 12. Siapakah yang boleh dirujuk bagi Penataran Format Instrumen UPKK Mulai Tahun 2024?
  Sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Unit Peperiksaan, Bahagian Pendidikan JAKIM atau di talian 03-8870 7575/7560/7567.
Kongsi artikel kami ini ke :