Cara Booking iVisit Prison Bagi Melawat Banduan Di Penjara Malaysia

Pengenalan

iVisit Prison (Jabatan Penjara Malaysia) memperkenalkan kemudahan lawatan untuk banduan, yang membolehkan individu yang dibenarkan untuk berinteraksi dengan banduan. Ianya dalam usaha mewujudkan hubungan positif, menyelesaikan masalah, dan mengurangkan tekanan semasa tempoh penahanan.

Untuk mempermudah proses lawatan ini, Jabatan Penjara telah memperkenalkan portal tempahan online yang dinamakan iVisit Prison.

Melalui sistem ini, pelawat dapat membuat temujanji dengan lebih mudah dan teratur. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan portal iVisit Prison, dengan harapan ia dapat membantu anda memahami dan menggunakan sistem ini dengan lebih efektif.

Apa itu Penjara?

Penjara merupakan institusi di mana individu yang melanggar undang-undang dikurung dan diawasi oleh pihak berkuasa.

Dalam konteks sistem penjara Malaysia, terdapat dua kategori utama banduan :

 1. Banduan reman.
  – Banduan reman adalah individu yang ditahan sementara menunggu perbicaraan di Mahkamah.
 2. Banduan sabitan.
  – Banduan sabitan adalah mereka yang telah menjalani proses kehakiman dan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah.

Kedua-dua kategori ini menunjukkan peranan penting penjara dalam memastikan keadilan dan ketenteraman awam.

Apa itu iVisit Prison

iVisit Prison adalah sistem lawatan berjadual yang diperkenalkan sebagai penambahbaikan kepada sistem lawatan sedia ada, direka untuk memudahkan tempahan lawatan secara online bagi pelawat yang ingin bertemu dengan banduan.

Sistem ini memperkenalkan pendekatan yang lebih teratur dan mudah diakses, membolehkan pelawat merancang dan menjadualkan lawatan mereka dengan lebih efisien.

Tujuan utama sistem i-Visit adalah untuk memperkukuhkan hubungan positif antara banduan dan individu yang dibenarkan melawat mereka, membantu dalam penyelesaian masalah, dan mengurangkan tekanan yang dialami oleh banduan semasa tempoh penahanan mereka.

Dengan adanya i-Visit, proses tempahan lawatan menjadi lebih lancar dan sistematik, memberikan manfaat bukan sahaja kepada pelawat tetapi juga kepada banduan yang menerima sokongan moral dan emosi melalui interaksi ini.

Tujuan Lawatan Pelawat Ke Penjara

Tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberikan manfaat kepada pelawat dan banduan dengan pelbagai cara yang positif. Antara tujuan utama adalah:

 1. Memperoleh Maklumat Terkini dan Kesedaran: Lawatan ini memberi peluang kepada banduan untuk mengetahui perkembangan semasa berkaitan dengan rumahtangga dan keluarga mereka. Ini juga membantu dalam meningkatkan kesedaran dan keinsafan dalam diri banduan mengenai kesilapan mereka dan pentingnya hubungan kekeluargaan.
 2. Perancangan Masa Depan: Melalui interaksi dengan pelawat, banduan dapat membuat perancangan dan persediaan awal bagi menghadapi masa depan setelah dibebaskan. Ini termasuk merancang kehidupan selepas penjara dan mencari jalan untuk memperbaiki diri.
 3. Mengurangkan Tekanan Emosi: Lawatan dari keluarga dan rakan-rakan membantu mengurangkan perasaan bosan, terasing, dan rendah diri yang sering dialami oleh banduan. Sokongan emosi ini amat penting untuk kesejahteraan mental mereka.
 4. Kemudahan untuk Pihak Berkuasa: Lawatan juga memudahkan pihak-pihak tertentu seperti polis, peguam, dan badan-badan kebajikan untuk mengendalikan sesuatu kes. Interaksi langsung dengan banduan boleh memberikan maklumat tambahan yang diperlukan dalam penyiasatan atau penyelesaian kes.
 5. Mendorong Kepatuhan kepada Peraturan: Lawatan ini menggalakkan banduan supaya sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan penjara. Kehadiran pelawat memberikan motivasi kepada banduan untuk berkelakuan baik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Ahli keluarga banduan sangat digalakkan untuk melawat banduan atau penghuni yang sedang menjalani hukuman. Ini adalah penting supaya mereka tidak merasa tersisih dan untuk memberikan dorongan kepada mereka. Melalui lawatan ini, banduan diharapkan akan terinspirasi untuk mengubah sikap mereka dan berusaha menjadi warga yang berguna setelah dibebaskan kelak.

Syarat Dan Etika Lawatan Penjara Malaysia

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipatuhi bagi pelawat yang ingin melawat banduan di penjara:

 1. Hubungan Keluarga: Pelawat yang dibenarkan untuk melawat banduan adalah terdiri daripada ibu bapa, isteri, anak-anak, atau keluarga terdekat sahaja. Hubungan kekeluargaan yang rapat ini adalah penting untuk memastikan lawatan memberi kesan positif kepada banduan.
 2. Tempoh Lawatan: Pelawat perlu memastikan lawatan dibuat mengikut tempoh atau tarikh yang telah ditetapkan dan tercatat di dalam Kad Lawatan. Ini memastikan bahawa lawatan dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak penjara.
 3. Dokumen Pengenalan: Pada hari lawatan, pelawat mesti membawa Kad Lawatan serta dokumen pengenalan diri yang sah. Dokumen yang diterima termasuk Kad Pengenalan, Lesen Memandu, Pasport, atau lain-lain bentuk pengenalan diri yang diiktiraf. Ini adalah untuk memastikan keselamatan dan ketepatan identiti pelawat.
 4. Etika Berpakaian: Pelawat diwajibkan untuk berpakaian kemas dan sopan semasa lawatan. Pakaian yang sesuai adalah penting untuk menjaga kesopanan dan suasana yang kondusif dalam kawasan penjara.
 5. Kepatuhan kepada Peraturan: Pelawat perlu sentiasa mematuhi peraturan-peraturan lawatan yang telah ditetapkan oleh pihak penjara. Mematuhi peraturan ini adalah penting untuk memastikan lawatan berjalan lancar dan tertib, serta menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat ini, pelawat dapat membantu dalam memastikan lawatan berlangsung dengan baik dan memberi manfaat kepada banduan serta pihak penjara. Pematuhan terhadap syarat-syarat ini juga menunjukkan penghormatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua yang terlibat dalam proses lawatan.

Cara Booking iVisit Prison Penjara Malaysia

Berikut adalah langkah-langkah untuk log masuk ke dalam sistem i-Visit:

 1. Akses Portal i-Visit: Mula-mula, layari pautan i-Visit di alamat (i-Visit) menggunakan pelayar web pilihan anda.
 2. Masukkan Maklumat Pengguna: Setelah laman web dibuka, masukkan User Email dan Password yang telah anda daftarkan ke dalam medan yang disediakan.
 3. Pengesahan Keselamatan: Tick pada kotak “I’m Not A Robot” untuk melengkapkan proses pengesahan keselamatan yang diperlukan oleh sistem.
 4. Proses Log Masuk: Seterusnya, klik butang “SIGN IN” untuk log masuk ke dalam sistem.
 5. Ikuti Arahan: Setelah berjaya log masuk, ikuti arahan selanjutnya yang diberikan oleh sistem untuk membuat tempahan lawatan sehingga proses tempahan selesai.

NOTA PENTING: Sebelum anda boleh log masuk ke dalam sistem i-Visit, anda perlu mendaftar terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini penting untuk memastikan anda mempunyai akses yang sah ke dalam sistem. Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau bantuan mengenai proses pendaftaran, sila rujuk kepada Pegawai Penjara yang bertanggungjawab. Mereka akan memberikan panduan yang lebih terperinci dan membantu anda dalam melengkapkan pendaftaran dengan betul.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan dapat log masuk ke dalam sistem i-Visit dengan mudah dan membuat tempahan lawatan dengan lancar. Pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan sah untuk mengelakkan sebarang masalah semasa proses log masuk.

Booking Lawatan Penjara Melalui Telefon

Buat masa ini hanya terdapat dua Penjara sahaja yang membenarkan pelawat membuat temujanji menerusi panggilan telefon. Iaitu Penjara Sungai Buloh dan Penjara Kajang.

Berikut adalah cara untuk membuat tempahan lawatan ke Penjara Sungai Buloh:

Penjara Sungai Buloh

 1. Hubungi Kaunter Pendaftaran: Pelanggan boleh menghubungi kaunter pendaftaran melalui talian 03-60384858. Panggilan ini perlu dibuat pada waktu pejabat pada hari bekerja, iaitu antara pukul 8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari, dan disambung semula pada pukul 2.15 petang hingga 4.00 petang.
 2. Tempahan Awal: Panggilan telefon untuk membuat tempahan lawatan boleh dilakukan tiga hari lebih awal daripada tarikh lawatan yang dirancang. Ini memberi masa yang cukup untuk memastikan segala urusan tempahan dapat diuruskan dengan baik.
 3. Maklumat yang Diperlukan: Semasa membuat panggilan, anda perlu menyatakan beberapa maklumat penting. Ini termasuk nama banduan, nombor penempatan, blok penempatan, serta masa dan tarikh yang anda ingin lawati. Selain itu, anda juga perlu memberikan nama anda sendiri untuk tujuan pengesahan.
 4. Bantuan dan Pertanyaan: Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan atau memerlukan maklumat tambahan, anda boleh menghubungi Pegawai di Unit Lawatan, Penjara Sungai Buloh. Gunakan talian yang sama, iaitu 03-60384858, untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat memastikan proses tempahan lawatan ke Penjara Sungai Buloh berjalan lancar dan teratur. Pastikan anda menyediakan semua maklumat yang diperlukan dan membuat panggilan dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kesulitan.

Penjara Kajang

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat tempahan lawatan ke Penjara Kajang:

 1. Membuat Temujanji Melalui Telefon: Pelawat boleh membuat temujanji melalui telefon pada hari bekerja. Panggilan boleh dibuat antara pukul 8.15 pagi hingga 2.15 petang. Pastikan anda menelefon pada waktu yang ditetapkan untuk memastikan tempahan anda diterima.
 2. Nombor Telefon untuk Tempahan: Untuk membuat tempahan, hubungi talian telefon 03-87364620 sambungan 215. Pastikan anda menghubungi nombor ini untuk berurusan dengan Unit Pendaftaran Lawatan.
 3. Tempoh Tempahan: Adalah disarankan agar temujanji lawatan dibuat 1 hingga 3 hari lebih awal dari tarikh lawatan yang dirancang. Tempahan awal membantu dalam mengatur lawatan dengan lebih lancar dan memastikan ketersediaan slot lawatan.
 4. Kehadiran Awal: Pelawat dikehendaki hadir 15 minit lebih awal daripada masa yang dijadualkan untuk lawatan. Kehadiran awal memastikan bahawa lawatan anda dikategorikan sebagai lawatan temujanji. Sekiranya anda tiba lewat, lawatan anda mungkin akan dikategorikan sebagai lawatan biasa.
 5. Keadaan Semasa: Perjumpaan temujanji tertakluk kepada keadaan semasa. Ini bermakna lawatan mungkin perlu disesuaikan atau dijadual semula berdasarkan situasi semasa di penjara.
 6. Pembatalan Lawatan: Sekiranya anda perlu membatalkan lawatan yang telah ditempah, anda harus memaklumkan kepada Unit Pendaftaran Lawatan secepat mungkin. Ini penting untuk memberi ruang kepada pelawat lain dan untuk mengurus jadual lawatan dengan lebih efisien.

Dengan mengikuti panduan ini, anda dapat memastikan bahawa proses tempahan dan pelaksanaan lawatan ke Penjara Kajang berjalan dengan lancar. Pastikan anda mematuhi semua arahan dan keperluan yang ditetapkan untuk pengalaman lawatan yang lebih baik dan teratur.

Senarai Alamat Institusi Penjara Seluruh Malaysia

Perlis

PUSAT KOREKSIONAL PERLIS

Jalan Kok Klang, 02500 Mata Ayer, Kangar, PERLIS.
Tel: 04-9887000
Fax: 04-9887000
E-mel – [email protected]
MAPS – Lokasi

Kedah

PENJARA POKOK SENA

KM 24, Jalan Naka, 06400 Pokok Sena, KEDAH DARUL AMAN.
Tel: 04-7825555/7825753/7823653
Fax: 04-7823771
E-mel – [email protected]
MAPS – Lokasi

PENJARA SUNGAI PETANI

08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman
Tel: 04-4202020
Fax: 04-4222171
E-mel – [email protected]
MAPS – Lokasi

PENJARA ALOR SETAR

Jalan Sultanah, 05350 Alor Setar, KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-7302544/7340839
Fax: 04-7328694
E-mel – [email protected]
MAPS – Lokasi

Pulai Pinang

PENJARA PULAU PINANG

Jalan Goal, 10990 PULAU PINANG
Tel: 04-2289562
Fax: 04-2293528
E-mel – [email protected]

PENJARA SEBERANG PERAI

Kompleks Penjara Seberang Perai, Jalan Kerian Kedah 14200 Sungai Jawi Seberang Perai Selatan PULAU PINANG
Tel: 04-5858888
Fax: 04-5826711
E-mel – [email protected]

Perak

PENJARA TAIPING

Jalan Taming Sari, 34000 Taiping, PERAK DARUL RIDZUAN
Tel: 05-8072177, 8064053, 8083675
Fax: 05-8077631
E-mel – [email protected]

PUSAT KOREKSIONAL KAMUNTING

Pusat Koreksional Kamunting, 34009 Taiping, PERAK DARUL RIDZUAN
Tel: 05-883 7311, 05-883 7836
Fax: 05-883 7010
E-mel – [email protected]

PENJARA TAPAH

KM. 12, Jalan Tapah, 35400 Tapah, PERAK DARUL RIDZUAN
Tel: 05-4181818
Fax: 05-4182897
E-mel – [email protected]

Selangor

PENJARA SUNGAI BULOH

Penjara Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh, Selangor.
Tel: 03-60384690
Fax: 03-60384870/60384685
E-mel – [email protected]

PENJARA KAJANG

Sungai Jelok, 43000 Kajang, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 03-87364620
Fax: 03-87367449
E-mel – [email protected]

PENJARA WANITA KAJANG

Sungai Jelok, 43000 Kajang, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 01165690363
E-mel – [email protected]

Melaka

MUZIUM PENJARA MALAYSIA

Jalan Parameswara 75000 Banda Hilir, MELAKA
Tel: 06-2813548
Fax: 06-2814079
E-mel – [email protected]

PENJARA SUNGAI UDANG

76300 Sungai Udang, MELAKA
Tel: 06-3519600
Fax: 06-3517791
E-mel – [email protected]

PENJARA PRA BEBAS DUSUN DATO’ MURAD

75450 Ayer Keroh, MELAKA
Tel: 06-2323428/2318725
Fax: 06-2325790
E-mel – [email protected]

PUSAT KOREKSIONAL JASIN

Pusat Koreksional Jasin Melaka, (Sekolah Henry Gurney Jasin) Jln Jasin-Merlimau, Lipat Kajang, 77000 Jasin, MELAKA
Tel: 06-5294674
Fax: 06-5295361
E-mel – [email protected]

Negeri Sembilan

INSTITUT PEMULIHAN DADAH JELEBU

71600 Titi, Jelebu, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel: 06-6111224
Fax: 06-6112487
E-mel – [email protected]

PENJARA SEREMBAN

Jalan Muthu Cumaru, 70990 Seremban, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel: 06-7652500
Fax: 06-7635991
E-mel – [email protected]

Johor

PENJARA SIMPANG RENGAM

86200 Simpang Rengam, JOHOR DARUL TAKZIM
Tel: 07-7550990
Fax: 07-7556050
E-mel – [email protected]

PENJARA KLUANG

Kg. Gajah, Jalan Mersing, 86000 Kluang JOHOR DARUL TAKZIM
Tel: 07-7875200
Fax: 07-7875128
E-mel – [email protected]

Pahang

PENJARA PENOR

KM. 18, Jalan Kuantan-Pekan 25150 Kuantan, PAHANG DARUL MAKMUR
Tel: 09-5121044
Fax: 09-5311169
E-mel – [email protected]

PENJARA BENTONG

Kompleks Penjara Bentong, Mempaga 28600 Karak, Bentong PAHANG DARUL MAKMUR
Tel: 09 – 221 0111
Fax: 09 – 224 1553

Terengganu

PENJARA MARANG

21600 Marang, TERENGGANU DARUL IMAN
Tel: 09-8320200
Fax: 09-8321269
E-mel – [email protected]

PENJARA DUNGUN

23200 BUKIT BESI, TERENGGANU
Tel: 09-833 2005

Kelantan

PENJARA PENGKALAN CHEPA

Jalan Maktab, 16109 Pengkalan Chepa, KELANTAN DARUL NAIM
Tel: 09-77388915
Fax: 09-7737522
E-mel – [email protected]

Sabah

PENJARA PUSAT KOTA KINABALU

Peti Surat 11020, 88811 Kota Kinabalu, SABAH
Tel: 088-456474
Fax: 088-270470
E-mel – [email protected]

PENJARA WANITA KOTA KINABALU

Peti Surat 11020 88811 Kota Kinabalu SABAH
Tel: 088-219471/088-319004
Fax: 088-319471
E-mel – [email protected]

PENJARA SANDAKAN

Peti Surat 1469 98000 Sandakan, SABAH
Tel: 089-663027/089-665860
Fax: 089-66371
E-mel – [email protected]

PENJARA PUSAT TAWAU

91000 Tawau, SABAH
Tel: 089-712509
Fax: 089-711564
E-mel – [email protected]

PUSAT KOREKSIONAL LABUAN

Peti Surat 82275
87032 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel : 087-401000
Faks : 087-464731

Sarawak

PENJARA PUNCAK BORNEO

Penjara Puncak Borneo KM 23, Jalan Puncak Borneo 93250 Kuching, Sarawak
Tel: 082-614066
Fax: 082-614015
E-mel – [email protected]

PENJARA PUSAT SRI AMAN

Peti Surat 251 95008 Bandar Sri Aman, SARAWAK
Tel: 083-322161
Fax: 083-325495
E-mel – [email protected]

PENJARA PUSAT SIBU

Jalan Awang Ramli Amit 96000 Sibu, SARAWAK
Tel: 084-330740
Fax: 084-348487
E-mel – [email protected]

PENJARA PUSAT MIRI

Beg Berkunci No. 11 98009 Miri, SARAWAK
Tel: 085-611057
Fax: 085-612051
E-mel – [email protected]

JABATAN PENJARA MALAYSIA LIMBANG

455,460,461 Blok 16 Pandaruan L.D, 98700 Limbang, SARAWAK
Tel: 085-211066 / 211068
Fax: 085-211060
E-mel – [email protected]

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai cara membuat tempahan lawatan ke penjara di Malaysia, anda digalakkan untuk melayari portal rasmi Jabatan Penjara Malaysia. Portal tersebut boleh diakses melalui pautan berikut: https://www.prison.gov.my/.

Di portal ini, anda akan menemui pelbagai informasi penting dan panduan langkah demi langkah mengenai prosedur tempahan lawatan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi, serta maklumat lain yang berkaitan dengan lawatan penjara.

Portal ini juga menyediakan kemas kini terkini dan sumber-sumber tambahan yang berguna bagi pelawat. Dengan melayari portal ini, anda akan memperoleh panduan lengkap yang akan membantu anda dalam merancang dan melaksanakan lawatan ke penjara dengan lebih mudah dan efisien.

Kongsi artikel kami ini ke :