I-Madani KWSP (Bantuan Kepada Pencarum Yang Layak)

Isu simpanan dengan KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) menjadi kebimbangan ramai rakyat Malaysia, terutamanya sejak pandemik COVID-19. Akibat daripada impak ekonomi pandemik, ramai rakyat terpaksa mengambil wang simpanan persaraan mereka untuk menampung kehidupan. Kerajaan telah memperkenalkan inisiatif i-MADANI KWSP untuk menggalakkan ahli untuk membina semula simpanan persaraan mereka dan menyediakan masa depan yang lebih baik.

APAKAH I-MADANI KWSP?

Untuk kelayakan i-MADANI KWSP, syarat belum dijelaskan dengan terperinci.

Namun, diketahui bahawa inisiatif ini terbuka kepada ahli yang berusia antara 40 hingga 54 tahun dan mempunyai kurang dari RM10,000 dalam akaun KWSP mereka. Ahli yang memenuhi kriteria ini layak untuk mendapat caruman tambahan sebanyak RM500 ke dalam Akaun 1 KWSP mereka.

Tiada proses permohonan yang perlu dilakukan kerana caruman tambahan akan diberikan secara automatik kepada ahli yang layak.

Walau bagaimanapun, pada masa ini tiada pilihan pengeluaran untuk i-MADANI KWSP. Walau bagaimanapun, kerajaan berazam untuk membantu rakyat membina semula simpanan persaraan mereka supaya mereka mempunyai masa depan yang lebih baik secara kewangan.

Untuk menyemak baki akaun KWSP mereka, ahli boleh mengunjungi cawangan KWSP terdekat, menggunakan kiosk KWSP atau mengakses i-Akaun secara dalam talian.

INISIATIF KERAJAAN

Selain daripada itu, kerajaan juga telah mengumumkan inisiatif lain untuk membantu rakyat Malaysia membina simpanan persaraan mereka. Inisiatif-inisiatif ini termasuk i-Saraan, inisiatif yang bertujuan bagi menyamakan caruman ahli KWSP, menaikkan had caruman sukarela dari RM60,000 kepada RM100,000 setahun.

Selain itu kerajaan memperluas pelepasan cukai untuk premium insurans hayat atau caruman takaful hingga mencakupi caruman sukarela kepada KWSP sehingga RM3,000, dan meningkatkan penambahbaikan Simpanan Konvensional & Simpanan Syariah.

Secara keseluruhan, i-MADANI KWSP merupakan inisiatif yang baik bagi rakyat Malaysia yang berusaha untuk membina semula simpanan persaraan mereka.

Dengan menyediakan caruman tambahan kepada ahli yang layak, kerajaan mengambil langkah ke arah memastikan rakyat Malaysia mempunyai masa depan yang lebih baik secara kewangan.

Kongsi artikel kami ini ke :