Dermasiswa B40 JPA 2024 : Syarat, Cara, Tarikh Permohonan

Pengenalan

Dermasiswa B40 JPA 2024 telah diperkenalkan sebagai satu inisiatif yang penting dalam usaha untuk memperkasakan golongan berpendapatan rendah di Malaysia.

Program ini bertujuan untuk memberikan sokongan kewangan kepada pelajar dari keluarga B40, memastikan mereka tidak ketinggalan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualiti.

Melalui program ini, kerajaan berharap dapat mengurangkan beban kewangan yang dihadapi oleh keluarga B40 dan memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi.

Dengan bantuan yang disediakan, program ini membuka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi tanpa dibebani oleh kos yang tinggi.

Artikel ini akan mengupas lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan, cara untuk memohon, serta tarikh-tarikh penting yang perlu diambil perhatian oleh bakal pemohon. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang tujuan, kriteria, dan bentuk bantuan yang ditawarkan oleh Program Dermasiswa B40 ini.

Apa itu Program Dermasiswa B40 JPA

Program Dermasiswa B40 adalah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu pelajar dari golongan B40, iaitu golongan berpendapatan rendah, melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. Program ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan yang dihadapi oleh keluarga B40 serta memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan berkualiti.

Tujuan Utama Program Dermasiswa B40:

 1. Meningkatkan Akses Pendidikan: Memberi peluang kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah untuk melanjutkan pelajaran tanpa terlalu terbeban dengan kos yuran pengajian dan kos sara hidup.
 2. Meningkatkan Kualiti Hidup: Melalui pendidikan yang lebih baik, pelajar dari golongan B40 berpeluang mendapat pekerjaan yang lebih baik, seterusnya meningkatkan kualiti hidup mereka dan keluarga.
 3. Mengurangkan Kadar Kemiskinan: Dengan pendidikan yang lebih baik dan peluang pekerjaan yang lebih tinggi, diharapkan kadar kemiskinan dalam kalangan golongan B40 dapat dikurangkan.

Bentuk Bantuan yang Diberikan:

 1. Yuran Pengajian: Pembiayaan yuran pengajian sepenuhnya atau sebahagian.
 2. Elaun Sara Hidup: Bantuan kewangan untuk menampung kos sara hidup semasa menuntut di institusi pengajian tinggi.
 3. Bantuan Buku dan Alat Tulis: Sumbangan untuk membeli buku dan alat tulis yang diperlukan bagi pembelajaran.

Program Dermasiswa B40 ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang kewangan, mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti dan seterusnya berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka.

Syarat Permohonan Program Dermasiswa B40

Kriteria dan Syarat Permohonan Dermasiswa B40 JPA

Syarat Umum

 1. Warganegara Malaysia: Pemohon mestilah merupakan warganegara Malaysia.
 2. Kesihatan: Pemohon perlu mempunyai kesihatan yang baik.
 3. Status Ibu Bapa: Ibu dan/atau bapa tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh JPA.
 4. Peperiksaan SPM: Pemohon mesti menduduki peperiksaan SPM buat kali pertama di mana-mana sekolah menengah. Ianya termasuk sekolah khas, sekolah swasta atau sebagai calon persendirian.
 5. Umur: Umur pemohon belum mencapai 19 tahun, atau belum mencapai 20 tahun. Bagi pelajar peralihan pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki.
 6. Pendapatan Perkapita: Pendapatan perkapita keluarga pemohon mestilah dalam kategori B40 iaitu RM4,849.00 sebulan dan ke bawah.

Syarat Khusus

Bagi Institut Kemahiran Awam (IKA) yang merangkumi Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) / Institut Kemahiran MARA / Kolej Kemahiran Tinggi MARA / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) / Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI):

 1. Menduduki SPM dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Serta mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam mana-mana satu subjek lain yang diambil; dan
 2. Telah mendapat tempat dan memulakan pengajian di institusi pengajian tersebut.

Bagi Universiti Awam (UA), Politeknik dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang dikenal pasti:

 1. Menduduki SPM dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Serta mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam mana-mana tiga subjek lain yang diambil; dan
 2. Telah mendapat tempat dan memulakan pengajian di institusi pengajian tersebut.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Tarikh Permohonan Dermasiswa B40 JPA 2024

Permohonan bagi program ini akan dibuka bermula dari ;

5 Ogos (2.00 petang)-18 Ogos 2024 (5.00 petang)

Cara Permohonan Dermasiswa B40 JPA

Permohonan bagi Program Dermasiswa B40 JPA 2024 boleh dibuat selepas pengumuman mengenai program ini diumumkan. Sila layari web rasmi program ini di ;

Calon-calon dinasihatkan untuk menyemak syarat-syarat permohonan dengan teliti sebelum mengemukakan permohonan mereka.

Ini adalah penting untuk memastikan semua kriteria dan dokumen yang diperlukan dipenuhi bagi meningkatkan peluang permohonan diterima.

Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, proses permohonan akan berjalan lancar dan peluang untuk mendapat bantuan dermasiswa akan lebih cerah.

Adakah Perlu Bayar Balik Dermasiswa B40 JPA?

Dermasiswa B40 JPA adalah satu inisiatif penting oleh kerajaan Malaysia untuk membantu pelajar dari golongan berpendapatan rendah untuk melanjutkan pelajaran mereka. Program ini menawarkan bantuan kewangan yang tidak perlu dibayar balik, membolehkan pelajar fokus sepenuhnya kepada pembelajaran tanpa bebanan hutang selepas tamat pengajian. Ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih adil dan saksama, serta untuk mengurangkan jurang pendidikan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah.

Namun, pelajar yang menerima Dermasiswa B40 JPA ini perlu mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Antara syarat-syarat tersebut termasuk mengekalkan prestasi akademik yang baik dan tamat pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya pelajar gagal memenuhi syarat-syarat ini, mereka mungkin terpaksa membayar balik sebahagian atau keseluruhan jumlah dermasiswa yang telah diterima.

Oleh itu, adalah penting bagi penerima Dermasiswa B40 JPA untuk sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam akademik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk memastikan mereka dapat terus menikmati manfaat dermasiswa ini tanpa sebarang masalah.

Maklumat Lanjut

Untuk membuat permohonan dan mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi di bmipenajaan.jpa.gov.my

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi talian 03-8000 8000 untuk bantuan.

Kongsi artikel kami ini ke :